Baş Orhun Yazıtları Türkler Gök-Türkçe

Orhun Yazıtları - Bilge Tonyukuk 1. Yazıt Metni Latin alfabeye çevrili aslıBilge Tonyukuk 1. Yazıt Metni Aslı (Orhun Yazıtları)
(Latin alfabeye çevrili aslı)

(1) BİLGE TONYUKUK BEN ÖZÜM TABGAÇ İLİŊE KILINDIM TÜRK BODUN TABGAÇKA KÖRÜR ERTİ
(2) TÜRK BODUN KANIN BULMAYIN TABGAÇDA ADRILDI KANLANDI KANIN KODUP TABGAÇKA YANA İÇİKDİ TEŊRİ ANÇA TİMİŞ ERİNÇ KAN BİRTİM
(3) KANIŊIN KODUP İÇİKDİŊ İÇİKDÜK ÜÇÜN TEŊRİ ÖLÜTMÜŞ ERİNÇ TÜRK BODUN ÖLTİ ALKINDI YOK BOLDI TÜRK SİR BODUN YİRİNTE
(4) BOD KALMADI IDA TAŞDA KALMIŞI KUBRANIP YİTİ YÜZ BOLDI İKİ ÜLÜGİ ATLIG ERTİ BİR ÜLÜGİ YADAG ERTİ YİTİ YÜZ KİŞİG
(5) UDUZUGMA ULUGI ŞAD ERTİ YAGIL TİDİ YAGMIŞI BEN ERTİM BİLGE TONYUKUK KAGAN MU KISAYİN TİDİM SAKINDIM TORUK BUKULI SEMİZ BUKULI IRKDA
(6) BÖLSER SEMİZ BUKA TORUK BUKA TİYİN BİLMEZ ERMİŞ TİYİN ANÇA SAKINDIM ANDA KİSRE TEŊRİ BİLİG BİRTÜK ÜÇÜN ÖZÜM ÖK KAGAN KISDIM BİLGE TONYUKUK BOYLA BAGA TARKAN
(7) BİRLE İLTERİŞ KAGAN BOLAYIN BİRİYE TABGAÇIG ÖŊRE KITAYNIG YIRIYA OGUZUG ÖKÜŞ ÖK ÖLÜRTİ BİLGESİ ÇABIŞI BEN ÖK ERTİM ÇOGAY KUZIN KARA KUMUG OLURUR ERTİMİZ
(8) KİYİK YİYÜ TABIŞGAN YİYÜ OLURUR ERTİMİZ BODUN BOGUZI TOK ERTİ YAGIMIZ TEGRE OÇUK TEG ERTİ BİZ İSİG ERTİMİZ ANÇA OLURUR ERİKLİ OGUZDINDIN KÖRÜG KELTİ
(9) KÖRÜG SABI ANTAG TOKUZ OGUZ BODUN ÜZE KAGAN OLURTI TİR TABGAÇGARU KONI SEŊÜNÜG IDMIŞ KITAYNGARU TOŊRA ESİMİG IDMIŞ SAB ANÇA AZKIYNA TÜRK BODUN
(10) YORIYOR ERMİŞ KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ OL İKİ KİŞİ BAR ERSER SİNİ TABGAÇIG ÖLÜRTEÇİ TİR MEN ÖŊRE KITAYNIG ÖLÜRTEÇİ TİR MEN BİNİ OGUZUG
(11) ÖLÜRTEÇİK TİR MEN TABGAÇ BİRİDİN YAN TEG KITAYN ÖŊDİN YAN TEG BEN YIRIDINTIYAN TEGEYİN TÜRK SİR BODUN YİRİNTE İDİ YORUMAZUN USAR İDİ YOK KISALIM
(12) TİR MEN OL SABIG EŞİDİP TÜN UDISIKIM KELMEDİ KÜNTÜZ OLURSIKIM KELMEDİ ANDA ÖTRÜ KAGANIMA ÖTÜNTÜM ANÇA ÖTÜNTÜM TABGAÇ OGUZ KITAYN BU ÜÇKÜ KABISAR
(13) KALTAÇI BİZ ÖZ İÇİ TAŞIN TUTMIŞ TEG BİZ YUYKA ERKLİG TUPULGALI UÇUZ ERMİŞ YİNÇGE ERKLİG ÖZGÜLİ UÇUZ YUYKA KALIN BOLSAR TUPULGULUK ALP ERMİŞ YİNÇGE
(14) YOGUN BOLSAR ÜZGÜLÜK ALP ERMİŞ ÖŊRE KITAYNDA BİRİYE TABGAÇDA KURIYA KURIDINTA YIRIYA OGUZDA İKİ ÜÇ BİŊ SÜMÜZ KELTEÇİMİZ BAR MU NE ANÇA ÖTÜNTÜM
(15) KAGANIM BEN ÖZÜM BİLGE TONYUKUK ÖTÜNTÜK ÖTÜNÇÜMÜN İŞİDÜ BİRTİ KÖŊLÜŊÇE UDUZ TİDİ KÖK ÖŊÜG YOGURU ÖTÜKEN YIŞGARU UDUZTIM İNİG KÖKLÜKÜN TOGULDA OGUZ KELTİ
(16) SÜSİ ÜÇ BİŊ ERMİŞ BİZ İKİ BİŊ ERTİMİZ SÜŊÜŞDÜMÜZ TEŊRİ YARLIKADI YAYINDIMIZ ÖGÜZKE TÜŞDİ YAYINDUK YOLTA YİME ÖLTİ KÖK ANDA ÖTRÜ OGUZ KOPIN KELTİ
(17) KELÜRTÜM ÖK TÜRK BODUNUG ÖTÜKEN YİRKE BEN ÖZÜM BİLGE TONYUKUK ÖTÜKEN YİRİG KONMIŞ TİYİN EŞİDİP BİRİYEKİ BODUN KURIYAKI YIRIYAKI ÖŊREKİ BODUN KELTİ
(18) İKİ BİŊ ERTİMİZ BİZ İKİ SÜ BOLDI TÜRK BODUN OLURGALI TÜRK KAGAN OLURGALI ŞANTUŊ BALIKA TALUY ÖGÜZKE TEGMİŞ YOK ERMİŞ KAGANIMA ÖTÜNÜP SÜ İLETDİM
(19) ŞANTUŊ BALIKA TALUY ÖGÜZKE TEGÜRTİM ÜÇ OTUZ BALIK SIDI USIN BUNTATU YURTDA YATU KALUR ERTİ TABGAÇ KAGAN YAGIMIZ ERTİ ON OK KAGANI YAGIMIZ ERTİ
(20) ARTUK KIRKIZ KÜÇLÜG KAGAN YAGIZIM BOLDI OL ÜÇ KAGAN ÖGLEŞİP ALTUN YIŞ ÜZE KABIŞALIM TİMİŞ ANÇA ÖGLEŞMİŞ ÖŊRE TÜRK KAGANGARU SÜLELİM TİMİŞ AŊARU SÜLEMESER KAÇA NEŊ ERSER OL BİZNİ
(21) KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ KAÇANEŊ ERSER ÖLÜRTEÇİ KÖK ÜÇÜGÜN KABIŞIP SÜLELİM EDİ YOK KISALIM TİMİŞ TÜRGİŞ KAGAN ANÇA TİMİŞ BENİŊ BODUNUM ANDA ERÜR TİMİŞ
(22) TÜRK BODUN YİME BULGANÇ OL TİMİŞ OGUZI YİME TARKINÇ OL TİMİŞ OL SABIN EŞİDİP TÜN YİME UDSIKIM KELMEZ ERTİ OLURSIKIM KELMEZ ERTİ ANDA SAKINDIMA
(23) İLK KIRKIZKA SÜLELİM YİG ERMİŞ TİDİM KÖGMEN YOLI BİR ERMİŞ TUMIŞ TİYİN EŞİDİP BU YOLUN YORISAR YARAMAÇI TİDİM ---- YİRÇİ TİLEDİM ÇÖLÜG İZ ERİ BULTUM
(24) ÖZÜM AZ YİRİM ANI BELİM ---- ERMİŞ BİR AT ORUKI ERMİŞ ANIN BARMIŞ AŊAR AYTIP BİR ATLIG BARMIŞ TİYİN OL YOLUN YORISAR UNÇ TİDİM SAKINDIM KAGANIMA
(25) ÖTÜNTÜM SÜ YORITDIM AT ALT TİDİM AKTERMİL KEÇE OGURKALATDIM AT ÜZE BİNTİRE KARIG SÖKDÜM YUKARU AT YETE YADAGIN ---- IGAÇ TUTUNU AGTURTUM ÖŊREKİ ER
(26) YOGURUÇA---- .IŞBARARTI AŞDIMIZ YOBULU İNTİMİZ ON TÜNKE YANTAKI TUG BİRÜ BARDIMIZ YİRÇİ YİR YAŊILIP BOGUZLANDI BUŊADIP KAGAN YELÜ KÖR TİMİŞ
(27) ANI SUBIG BARALIM OL SUB KODI BARTIMIZ AŞANGALI TÜŞÜRTÜMÜZ ATIG IKA BAYUR ERTİMİZ KÜN YİME TÜN YİME YELÜ BARDIMIZ KIRKIZIG UKA BASDIMIZ
(28) SÜŊÜGÜN AÇDIMIZ KANI SÜSİ TERİLMİŞ SÜŊÜŞDÜMÜZ SANÇDIMIZ KANIN ÖLÜRTÜMÜZ KAGANKA KIRKIZ BODUNI İÇİKDİ YÜKÜNTİ YANTIMIZ KÖGMEN YIŞIG BERÜ KELTİMİZ
(29) KIRKIZDA YANDIMIZ TÜRGİŞ KAGANDA KÖRÜG KELTİ SABI ANTEG ÖŊDİN KAGANGARU SÜ YORILIM TİMİŞ YORIMASAR BİZNİ KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ KAÇAN NEŊ ERSER
(30) BİZNİ ÖLÜRTEÇİ KÖK TİMİŞ TÜRGİŞ KAGANI TAŞIKMIŞ TİDİ ON OK BONUDI KALISIZ TAŞIKMIŞ TİR TABGAÇ SÜSİ BAR ERMİŞ OL SABIG EŞİDİP KAGANIM BEN EB GERÜ TÜŞEYİN TİDİ
(31) KATUN YOK BOLMIŞ ERTİ ANI YUGLATAYIN TİDİ SÜ BARIŊ TİDİ ALTUN YIŞDA OLURUŊ TİDİ SÜ BAŞI İNEL KAGAN TARDUŞ ŞAD BARZUN TİDİ BİLGE TONYUKUKA BAŊA AYDI
(32) BU SÜG İLET TİDİ KIYINIG KÖŊLÜŊÇE AY BEN SAŊA NE AYAYIN TİDİ KELİR ERSER KÜR ÖKÜLÜR KELMEZ ERSER TİLİG SABIG ALI OLUR TİDİ ALTUN YIŞDA OLURTUMUZ
(33) ÜÇ KÖRÜG YİYİ KELTİ SABI BİR KAGAN SÜ TAŞIKDI ON OK SÜSİ KALISIZ TAŞIKDI TİR YARIŞ YAZIDA TİRİLELİM TİMİŞ OL SABIG EŞİDİP KAGANGARU OL SABIG ITIM KANDAYIN SABIG YANA
(34) KELTİ OLURUŊ TİYİN TİMİŞ YELME KARGU EDGÜTİ URGIL BASITMA TİMİŞ BÖG KAGAN BAŊARU ANÇA YIDMIŞ APA TARKANGARU İÇRE SAB IDMIŞ BİLGE TONYUKUK AYNIG OL ÖZ OL AŊILIR
(35) SÜ YORILIM TİDİÇİ ONAMAŊ OL SABIG EŞİDİP SÜ YORITDIM ALTUN YIŞIG YOLSUZUN AŞDIM İRTİŞ ÖGÜZÜG KEÇİGSİZİN KEÇDİMİZ TÜN KATDIMIZ BOLÇUKA TAŊ ÖNTÜRÜ TEGDİMİZ

Yeni Gök-Türkçe font çıktı!

Pek çok kişi göremediği için buni tekrar yayınlıyoruz.. Facebook herkese göstermek için reklam parası istiyor maalesef

Yeni Gök-Türkçe font çıktı, indirin
http://orhunyazitlari.appspot.com/yaziyuzu.html


Göktürkçe Klavye Düzeni ve Font / Yazıyüzü

Pek çok mesajlar geliyor 'ben de GökTürkçe yazmak istiyorum ama bir türlü yolunu bulamadım' şeklinde..

Ben kendim Windows kullanmıyorum ama kulandığım Linux (Ubuntu) ile yazabilmek çok basit... bu sayfadaki yöntemleri deneyin..

http://orhunyazitlari.appspot.com/Linux_Orhun_xkb

ayrıca Windows için buraya bir gözatın
http://orhunyazitlari.appspot.com/gokturkce.html

Kim bu Bulgarlar, Boris bizim Bars mı?

Bugün yeni bişeyler öğrendim. Bizim maalesef bilmediğimiz yabancılar biliyormuş

Bu Wikipedia ingilizce sitesinde diyorki: "Bulgarlar yarı-göçebe Oğur-Türk boylarındandır" 


Bulgarlarda 'Boris' diye çok yaygın bir isim vardır, bu meğer bizim 'Bars' imiş. (meşhur Memlüklü Kıpçak Baybars vardır meselâ)..

Bars/Pars (resimde) tabiiki Eski Türklerin atayurt Altaylar (Al-dağlar) da bolca bulunurGöktürkçe Alfabe İle Türkiye Nasıl Yazılır?


Orhun Yazıtları Bizleri Bekliyor!

Başbakan'ın geçen yıl Moğolistanda ziyaret ettiği Bilge Tonyukuk Yazıtlarına karayolu yapılıyor.

TİKA tarafından yapılacak olan "Bilge Tonyukuk Karayolu"nun protokolü TİKA Başkan Yardımcısı Harun Tuncer ile Moğolistan Ekonomi Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı B. Shinebaatar tarafından imzalandı.

ÖZBEKLER BİZE NEDEN SOĞUK?

Hani denir ya, "Özbekler bize soğuk duruyor" diye... 2013 yılı istatistikleri bunu gösteriyor gibi..

Türkistan'da en çok Özbek nüfusu olsa da en az geliyorla bize...

Azerbaycanlılar çok daha fazla ziyaret ediyor, yakın da belki ondan..

Komşu İran ile soğuk gibiyiz, Gürcistan ve Bulgaristan bizimle daha sıkı-fıkı... ilginç
Gök-Türkçe Dövme

Bir takipçimiz dövme resmi yollamış sağolsun.. Gök-Türkçe dövmeler epey merak konusu olup yaygınlaşmaya başladı..  (D18-19) http://goo.gl/E9b2OV

Bu yazıda Bilge Kağanın o meşur sözleri yazılı:

Türk Oğuz beğleri, boyları işit: Üstte
gök çökmese, altta yer delinmese,
senin ilini töreni kim bozabilir?


Yeni Gök-Türkçe Yazıyüzü Çıktı! (font)

Sevgili Gök-Türkçe sevenler, bilim kurgu tipi yazıyüzünü bitirip bu adrese yükledik, adı 'Göktürk Kurgu'.

Güzel logolar, dövmeler, kolye, tişort vs.. yazılarınızın resimlerini bekliyoruz

Orhun-Yenisey listesindeki tüm damgaları yaptık, 3 tanesinin 'Yenisey' biçimini kullandık, gerisi Orhun biçimi.

http://orhunyazitlari.appspot.com/yaziyuzu.html


Otuz Tatar, Dokuz Oğuz Beğleri & Boyları

Orhun Yazıtları - Kültiğin yazıtı


Şüphesiz ki Orhun Yazıtlarının hepsi çok çok değerli bizim için, ama içlerinden hagisi 'en önemlisi' diye bir soru sorsak, cevabı bu 'Kültiğin' yazıtı olacaktır.

Çünkü Kültiğin yazıtını aslında bizzat yazdıran Bilge Kağan kendisidir. Ölen inisi (küçük kardeşi) için diktirdiği bu yazıtta Bilge Kağan aslında kendi içini dökmektedir

Bilge Kağanın kendi dilinden okuyalım (alıntılar):
----
Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beğleri, boyları, bu sözümü iyice işitin, katıca dinleyin...

Tabgaç boylarının sözü hoş ve ipeği yumuşaktır. Hoş sözler ve yumuşak ipek ile Türkleri kandırıp yaklaştırır, Ondan sonra da Türklere pek çok kötülükler yaparlar...

Türk boyları, toksan sen açlığı bilmezsin, sen bir doydunmu asla açlığı-tokluğu umursamazsın...

Türk boyları için gece uyumadım, gündüz oturmadım. inim (kardesim) Kül Tiğin ile öle-yite kazandım. Ama kazanıp boyları ateş su misali birbirine düşman etmedim...

İnim (küçüğüm) Kül Tiğin kergek oldu (öldü). ben düşündüm.. Görür gözüm görmez oldu, eren aklım ermez oldu... kendim düşündüm ki ölümsüz olan sadece Tanrıymış, insanoğlu oğlu hep ölümlü türemiş, öyle düşündüm..

Gözümden yaş gelse silip, gönlümden ağıt yas gelse bastırıp düşündüm, iyice düşündüm. Yeğenlerim, çocuklarım, beğlerimin, boylarımın gözü yaşlı kalmasın diye hislerimi bastırdım (ölen kardeşimin arkasından ağlamadım)...
---
Not: Kergek bir kuş türüdür. Kergek-Olmak, ölünce ruhun kuş olup uçması anlamına gelir.

aslı: http://orhunyazitlari.appspot.com/kultigin.html

Efsaneye Göre Türklerin Kökü Altaylar

Efsaneye göre Türklerin kökü olan Altaylar da bol demir madeni var imiş, ve bu yüzden küflü kızılımsı bir rengi olan bu dağlara 'Al-tağ' adını koymuşlar, bu zamanla değişmiş ve bugün 'Altay' olarak biliniyor, Yerel halk halen Altag/Altaı der. (Al=Kızıl, Al+tın)

Çin kaynaklarında Türkler için 'demirci' anlamına gelen isimler olduğu biliniyor.
 
 

Gök-Türkçe Alfabe ile Yazmak Dilimize Çok Uygun

Pekçok defa şu tür mesajlar geliyor:

Ya ne gerek var bunlara, karmakarışık, bir şeyler yazmak zor vs. vs...

Bunlar doğru olmamakla birlikte üzücü de..

Bu tür mesajları atanların fikirleri degişmez. Kafaya oturmuş fikirler önyargılar maalesef değişmiyor..

Yeni doğanlara Türkçe isimler verip bu alfabeleri öğretmek, hani derler ha, boynumuzun borcu olmalı.. Devlet yapmaz bunu, ancak halk yapar. Devletin bundan bir çıkarı yok çünkü. Başa geçenler "yeterki yönetecek insan olsunda, bu Türkmüş, Arapmış, Kürtmüş farketmez diye düşünür (İmparatorluklar ve Osmanlı buna örnek).

Köklü milletlerin hepsinin kendi alfabeleri var. Çinliler, Araplar, Hintler... dibimizdeki az nüfuslu Yunanlar, Ermeniler ve Gürcüler dahil...

Biz ise kendi alfabemizi atıp el-gün peşine takılanlardanız, maalesef.

Göktürkçe ile bir şey yazmak hiç de zor değil, buyrun.


Orhun Yazıtları, Gaziantep

Gaziantep'e yolunuz düşer ise, kalenin yakınındaki Orhun Yazıtları replikalarını mutlaka ziyaret edin. Kalenin orda yeri.

Başka illerimizde varmı dikili Orhun Yazıtları?


Bilge Tonyukuk Yazıtından güzel bir görüntü

Bilge Tonyukuk Yazıtından güzel bir görüntü. Yazıtın bulunduğu yer Google harita'da, tıklayın: http://goo.gl/maps/OU1un (Orhun Yazıtları)


Türkçeye Yakın Diller: Japonca, Korece, Macarca, Fince

Japonların, Korelilerin, Finlandiyanın, Macarların dilleri neden Türkçeye çok benzer?, yanıbaşımızda komşumuz olan Arapların, Yunanların veya İran'ın (farsça) dili (alıntı kelimeler dışında) Türkçe'ye yapı olarak neden hiç benzemez?

Çünkü Türkler, Japonlar, Koreliler, Finler, Macarlar binlerce yıl orta asyada birlikte yaşamışız, ve buradan dünyaya dağılmışız. Dağılmayanlar halen orda. Kızılderililer de böyle, onların dili de daha az da olsa Türkçeye benzer.


Türkler Malazgirt'i Nasıl Kazandı?

1071 Ağustosunda Türkler başında Alparslan, Malazgirt ovasına vardıklarında, Asyadan getirdikleri bir alışkanlıkları vardı, kendilerinden sayıca kat-kat daha fazla olan düşman ordusuna saldırmaktan çekinmezlerdi. Orta Asyanın zorlu ortamında yetişen Türkler, kendilerinden emin, taş gibi sağlam, atlarıyla çevik, oklarıyla ustaydılar.

Ama Malazgirt ovasında Türkleri bir sürpriz bekliyordu. Meşhur ulu Roma/Bizans ordusu Türkleri durdurmak için Malazgirt ovasına gelirken büyük bölümü paralı asker idi, bu paralı askerlerin pek çoğu ise, Karadeniz'in kuzeyinden gelen Türklerin Kıpçak boylarından Uzlar ve Peçenekler idi. Bu paralı askerler Malazgirt'e savaşmaya giderken, düşmanlarının Türkler olduğunu bile bilmiyorlardı.

İki ordu kapıştığında, Roma ordusundaki Kıpçak askerleri, düşmanlarının Türkçe konuştuklarını görünce, yan değiştirdiler ve Alparslan'ın buyruğuna girdiler. Bu durum, savaşı kazanmamızın başlıca sebebi oldu.


Rusya'da, Sibirya'da Türk Toplulukları

Sibiryada Türkçenin islam-öncesi saf halini konuşan böyle topluluklar var, belki de yüzlerce topluluk var..

Onlarla birkaç gün yaşayınca, kulağınız alışıyor ve konuşmalarını anlamaya başlıyorsunuz.. örneğin biz 'ne zaman' diyoruz, onlar 'kaç an' diyorlar, biz 'senin adın ne' diyoruz onlar 'senin adın kim' diyorlar, sayı saymaları ise hemen anlaşılıyor...

Bu insanlar uzak dağlarda yaşıyorlar, dış dünya ile az temasları olduğundan dilleri başka diller ile karışmamış.


Yeni Türk Yazıtları Bulundu

Japon Osaka üniversitesi, Moğolistan'da yaptığı kazılarda, Türkçe yazılı 2 taş yazıt buldu. Yazıtların biri 4 metre, diğeri 3 metre uzun, ve yeri başkent Ulanbatur'un 400km güney-doğusunda. Yazıtların üzerinde toplam 2,832 damga harfinden oluşan 20 dize Türkçe yazı bulunmakta.
http://www.infomongolia.com/ct/ci/6162 (bulunan yer Tuvshinshiree kasabası yakınında: http://goo.gl/maps/IFzqS )


Üstte Tanrı (gök) Basmasa, Altta Yer Delinmese...

Göktürkçe yazı aynen şu yazılı:
-----
ÜZE TeŊRİ BaSMaSaR aSRA YİR TeLiNMeSeR TÜRK BODuN iLiŊiN TÖRÜŊiN KiM aRTaTI UDAÇI eRTİ
-----
Çeviri: Üstte Tanrı(gök) basmasa, altta yer delinmese, Türk boyları, ilini, töreni kim yıkıp yönetecek idi?

udaçı = uyacak = emri altına almak, emretmek, yönetmek


Orhun Yazıtlarında Türk, Türk Boyun, Türk Kağan

Orhun Yazıtlarında 100 den fazla yerde yazılı 'Türk' kelimesinin iki şekli vardır ve her ikisi de doğrudur. http://orhunyazitlari.appspot.com/